Quân đoàn 3 quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 'Viện 1 năm 1972'

Quân đoàn 3 quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 'Viện 1 năm 1972'

Chiều 2-6, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 tiến hành bàn giao cho...
Kon Tum: Lễ viếng, truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Kon Tum: Lễ viếng, truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Kon Tum: Truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

Kon Tum: Truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

Kon Tum truy điệu và an táng chín hài cốt liệt sĩ

Kon Tum truy điệu và an táng chín hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quy tập tại Lào

Truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quy tập tại Lào

Truy điệu, an táng hài cốt 9 liệt sĩ hy sinh tại 3 tỉnh Nam Lào

Truy điệu, an táng hài cốt 9 liệt sĩ hy sinh tại 3 tỉnh Nam Lào

Kon Tum an táng, truy điệu hài cốt liệt sĩ

Kon Tum an táng, truy điệu hài cốt liệt sĩ

Cải táng 2 hài cốt liệt sĩ

Cải táng 2 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Gia Lai truy điệu và án táng 12 liệt sỹ

Gia Lai truy điệu và án táng 12 liệt sỹ

Gia Lai tổ chức truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ

Gia Lai tổ chức truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ

Quân đoàn 3 quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quân đoàn 3 quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thừa Thiên Huế: Truy điệu cho 14 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Lào

Thừa Thiên Huế: Truy điệu cho 14 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Lào

Nghệ An và Thanh Hóa truy điệu, an táng 110 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Nghệ An và Thanh Hóa truy điệu, an táng 110 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Thừa Thiên Huế: Truy điệu và an táng 14 liệt sĩ

Thừa Thiên Huế: Truy điệu và an táng 14 liệt sĩ

An táng 95 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Nghệ An: Xúc động, trang nghiêm lễ an táng 95 hài cốt liệt sỹ hi sinh tại Lào

Nghệ An: Xúc động, trang nghiêm lễ an táng 95 hài cốt liệt sỹ hi sinh tại Lào

Nghệ An: Tổ chức trọng thể lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Nghệ An: Tổ chức trọng thể lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Nghệ An truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Nghệ An truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào

Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào

Nghệ An đón nhận và an táng 95 hài cốt liệt sĩ

Nghệ An đón nhận và an táng 95 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 14 liệt sĩ hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào

Truy điệu và an táng 14 liệt sĩ hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào

An táng 95 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Lào

Truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Quảng Bình: An táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Quảng Bình: An táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Quảng Bình truy điệu 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình truy điệu 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh an táng hài cốt 11 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh an táng hài cốt 11 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Đón 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về đất Mẹ

Đón 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về đất Mẹ

Hà Tĩnh: An táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: An táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: Xúc động Lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở nước bạn Lào

Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở nước bạn Lào

Quảng Bình: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào