Lâm Đồng cho phép học sinh tiếp tục thi học kỳ trong ba ngày

Lâm Đồng cho phép học sinh tiếp tục thi học kỳ trong ba ngày

Tỉnh Lâm Đồng thống nhất cho học sinh, học viên, sinh viên các khối/lớp chưa thi xong học kỳ 2, năm học...
Lãnh đạo địa phương quyết định thời gian kéo dài năm học sau ngày 31-5-2021

Lãnh đạo địa phương quyết định thời gian kéo dài năm học sau ngày 31-5-2021

Hà Nội: Trường đủ điều kiện sẽ tổ chức thi học kỳ trực tuyến

Hà Nội: Trường đủ điều kiện sẽ tổ chức thi học kỳ trực tuyến

Trường học đủ điều kiện được tổ chức kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tuyến

Trường học đủ điều kiện được tổ chức kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tuyến

Hà Nội: Các trường xây dựng phương án kiểm tra học kỳ 2 nếu đủ điều kiện

Hà Nội: Các trường xây dựng phương án kiểm tra học kỳ 2 nếu đủ điều kiện

3 tình huống kết thúc năm học tại Hòa Bình

3 tình huống kết thúc năm học tại Hòa Bình

Thi và kiểm tra học kỳ, gọi thế nào cho đúng?

Thi và kiểm tra học kỳ, gọi thế nào cho đúng?

Vĩnh Phúc cấm thu tiền thi học kỳ trực tuyến

Vĩnh Phúc cấm thu tiền thi học kỳ trực tuyến

Yên Bái cho học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 17/5

Yên Bái cho học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 17/5

Cà Mau, Long An cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch

Cà Mau, Long An cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch

Nghiêm cấm thu tiền kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021

Nghiêm cấm thu tiền kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021

Hà Nội cho học sinh nghỉ hè sớm, hoãn thi học kỳ, bố mẹ lo con quên kiến thức

Hà Nội cho học sinh nghỉ hè sớm, hoãn thi học kỳ, bố mẹ lo con quên kiến thức

Hà Nội không chọn kiểm tra trực tuyến: Vì đâu?

Hà Nội không chọn kiểm tra trực tuyến: Vì đâu?

Cần Thơ: Học sinh, phụ huynh vui mừng hoàn thành kiểm tra học kỳ 2

Cần Thơ: Học sinh, phụ huynh vui mừng hoàn thành kiểm tra học kỳ 2

Vì sao khó kiểm tra học kỳ trực tuyến diện rộng?

Vì sao khó kiểm tra học kỳ trực tuyến diện rộng?

Gấp rút hoàn thành kế hoạch năm học

Gấp rút hoàn thành kế hoạch năm học

Học sinh Nghệ An sẽ nghỉ hè sớm hơn 1 tuần

Học sinh Nghệ An sẽ nghỉ hè sớm hơn 1 tuần

Lai Châu gấp rút hoàn thành chương trình năm học, đảm bảo mục tiêu kép

Lai Châu gấp rút hoàn thành chương trình năm học, đảm bảo mục tiêu kép

Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi học kỳ II trước ngày 13/5

Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi học kỳ II trước ngày 13/5