Thợ săn 'gác súng' trở thành Anh hùng bảo tồn

Thợ săn 'gác súng' trở thành Anh hùng bảo tồn

Từng là một thợ săn nhưng ông Lê Văn Hiên đã 'gác súng', gác lại lợi ích của bản thân và gia đình để tham...
Thợ săn 'gác súng' trở thành Anh hùng bảo tồn

Thợ săn 'gác súng' trở thành Anh hùng bảo tồn