Cát tặc lộng hành ở Quảng Ngãi: Cần thiết phải khởi tố vụ án hình sự

Cát tặc lộng hành ở Quảng Ngãi: Cần thiết phải khởi tố vụ án hình sự

Theo các chuyên gia pháp lý, cát tặc lộng hành Quảng Ngãi có sự quản lý lỏng lẻo, cần thiết khởi tố vụ án...
Xử lý nghiêm 'cát tặc'

Xử lý nghiêm 'cát tặc'