'3 đứa nhỏ ôm nhau nhưng không thể thoát thân'

'3 đứa nhỏ ôm nhau nhưng không thể thoát thân'

'Khoảng 16h tôi thấy lửa bốc lên rất lớn kèm theo khói mù mịt. Nhiều đứa nhỏ ôm nhau nhưng không thể thoát...