Biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ lây lan nhanh trong không khí và môi trường kín

Biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ lây lan nhanh trong không khí và môi trường kín

Hiện thế giới đã ghi nhận hơn 4.000 biến chủng của virus SARS-CoV-2, trong đó biến chủng Ấn Độ được cho là...
Phát hiện 2 biến chủng mới của SARS-CoV-2 tại Việt Nam

Phát hiện 2 biến chủng mới của SARS-CoV-2 tại Việt Nam

Việt Nam ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2

Việt Nam ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2

Việt Nam ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2

Việt Nam ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2

Việt Nam phát hiện thêm 2 biến chủng SARS-CoV-2

Việt Nam phát hiện thêm 2 biến chủng SARS-CoV-2

Kết quả giải trình tự gene: Tiếp tục phát hiện biến thể Ấn Độ và Anh

Kết quả giải trình tự gene: Tiếp tục phát hiện biến thể Ấn Độ và Anh

Thêm 2 chủng biến thể SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại Việt Nam

Thêm 2 chủng biến thể SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại Việt Nam

Việt Nam phát hiện thêm hai biến chủng SARS-CoV-2 mới

Việt Nam phát hiện thêm hai biến chủng SARS-CoV-2 mới

Bắc Giang và thêm nhiều tỉnh thành phát hiện biến thể SARS-CoV-2 của Ấn Độ

Bắc Giang và thêm nhiều tỉnh thành phát hiện biến thể SARS-CoV-2 của Ấn Độ

Việt Nam xuất hiện thêm 2 biến chủng SARS-CoV-2

Việt Nam xuất hiện thêm 2 biến chủng SARS-CoV-2

Hai biến chủng nCoV mới được phát hiện tại Việt Nam

Hai biến chủng nCoV mới được phát hiện tại Việt Nam

Nhiều địa phương ghi nhận SARS-CoV-2 chủng Ấn Độ

Nhiều địa phương ghi nhận SARS-CoV-2 chủng Ấn Độ

Có thêm 29 mẫu virus SARS-CoV-2 tại 5 tỉnh, thành phố thuộc biến chủng Ấn Độ

Có thêm 29 mẫu virus SARS-CoV-2 tại 5 tỉnh, thành phố thuộc biến chủng Ấn Độ

Nhiều ca mắc COVID-19 ở các 'điểm nóng' mang biến chủng virus Ấn Độ và Anh

Nhiều ca mắc COVID-19 ở các 'điểm nóng' mang biến chủng virus Ấn Độ và Anh

Biến chủng Ấn Độ khiến tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở Bắc Ninh rất nhanh

Biến chủng Ấn Độ khiến tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở Bắc Ninh rất nhanh

Biến chủng Ấn Độ xuất hiện khiến tốc độ lây nhiễm ở Bắc Ninh cao

Biến chủng Ấn Độ xuất hiện khiến tốc độ lây nhiễm ở Bắc Ninh cao

Phát hiện 8 mẫu của bệnh nhân Covid-19 nhiễm chủng vi rút của Ấn Độ

Phát hiện 8 mẫu của bệnh nhân Covid-19 nhiễm chủng vi rút của Ấn Độ

Thêm 8 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam nhiễm biến chủng Ấn Độ

Thêm 8 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam nhiễm biến chủng Ấn Độ

Bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, Hải Dương mang biến chủng virus Anh và Ấn Độ

Bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, Hải Dương mang biến chủng virus Anh và Ấn Độ

Hai bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội nhiễm chủng vi rút biến thể của Ấn Độ và Anh

Hai bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội nhiễm chủng vi rút biến thể của Ấn Độ và Anh

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội và Hải Dương nhiễm biến chủng ở Ấn Độ

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội và Hải Dương nhiễm biến chủng ở Ấn Độ

Nóng: Nhiều BN COVID-19 mang chủng B.1.617.2 của Ấn Độ

Nóng: Nhiều BN COVID-19 mang chủng B.1.617.2 của Ấn Độ

Đã giải mã được gene của chùm ca bệnh tại các địa phương

Đã giải mã được gene của chùm ca bệnh tại các địa phương