Hội An lập 2 chốt kiểm soát khu vực vợ chồng mắc Covid-19 sinh sống

Hội An lập 2 chốt kiểm soát khu vực vợ chồng mắc Covid-19 sinh sống

Nhằm phòng tránh dịch bệnh có nguy cơ lây lan, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thành lập 2 chốt kiểm soát tại khu...
Hội An: Lập 2 chốt kiểm soát khu vực vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống

Hội An: Lập 2 chốt kiểm soát khu vực vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống

14 người tiếp xúc gần ca nghi mắc Covid-19 ở Hội An âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

14 người tiếp xúc gần ca nghi mắc Covid-19 ở Hội An âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

14 F1 của nữ bệnh nhân COVID-19 ở Hội An âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

14 F1 của nữ bệnh nhân COVID-19 ở Hội An âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Trừ Hội An, học sinh, sinh viên Quảng Nam đi học lại từ ngày mai

Trừ Hội An, học sinh, sinh viên Quảng Nam đi học lại từ ngày mai

Quảng Nam công bố kết quả xét nghiệm 14 F1 của nữ bệnh nhân Covid-19 ở Hội An

Quảng Nam công bố kết quả xét nghiệm 14 F1 của nữ bệnh nhân Covid-19 ở Hội An

14 F1 ở Quảng Nam âm tính với nCoV

14 F1 ở Quảng Nam âm tính với nCoV

Vợ bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Vợ bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Quảng Nam phát hiện một trường hợp nghi mắc Covid-19

Quảng Nam phát hiện một trường hợp nghi mắc Covid-19

Vợ bệnh nhân 2982 sống ở Hội An nghi nhiễm Covid-19

Vợ bệnh nhân 2982 sống ở Hội An nghi nhiễm Covid-19

Phát hiện ca nghi dương tính SARS-CoV-2 ở Hội An, là vợ của BN2982

Phát hiện ca nghi dương tính SARS-CoV-2 ở Hội An, là vợ của BN2982

Quảng Nam thông tin về trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Quảng Nam thông tin về trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Quảng Nam thêm ca nghi mắc COVID-19, là vợ của BN2982

Quảng Nam thêm ca nghi mắc COVID-19, là vợ của BN2982

Trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Quảng Nam đi nhiều nơi trước khi được phát hiện

Trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Quảng Nam đi nhiều nơi trước khi được phát hiện

Ca nghi nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam đang mang thai, đi nhiều nơi

Ca nghi nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam đang mang thai, đi nhiều nơi

Quảng Nam phát hiện một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

Quảng Nam phát hiện một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

Lịch trình của ca nghi nhiễm COVID-19 ở Quảng Nam

Lịch trình của ca nghi nhiễm COVID-19 ở Quảng Nam

Lịch di chuyển dày đặc của ca mắc COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng

Lịch di chuyển dày đặc của ca mắc COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng