Chặn sốt đất bằng chính sách thuế: Cấp thiết nhưng không được nóng vội!

Chặn sốt đất bằng chính sách thuế: Cấp thiết nhưng không được nóng vội!

Dù được đánh giá có hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí đối với bất động sản (BĐS) khá đầy đủ, nhưng...
'Đánh' mạnh thuế chuyển nhượng sẽ hết sốt bất động sản?

'Đánh' mạnh thuế chuyển nhượng sẽ hết sốt bất động sản?

Thuế có phải là 'tội đồ' gây sốt đất?

Thuế có phải là 'tội đồ' gây sốt đất?

Có thể quản lý bất động sản bằng chính sách thuế?

Có thể quản lý bất động sản bằng chính sách thuế?

Cần những yếu tố nào để giảm được giá nhà ở cho người dân?

Cần những yếu tố nào để giảm được giá nhà ở cho người dân?

Đề xuất đánh thuế cao chặn cơn sốt bất động sản: Bộ Tài chính lên tiếng

Đề xuất đánh thuế cao chặn cơn sốt bất động sản: Bộ Tài chính lên tiếng

Hiệu quả của nghiên cứu

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế cao để chặn sốt đất?

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế cao để chặn sốt đất?

Bộ Tài chính lên tiếng về đề xuất thu thuế cao để trị sốt đất

Bộ Tài chính lên tiếng về đề xuất thu thuế cao để trị sốt đất

Thu 2% thuế trên giá chuyển nhượng bất động sản không hợp lý, nhưng khó nắm được giá thật

Thu 2% thuế trên giá chuyển nhượng bất động sản không hợp lý, nhưng khó nắm được giá thật

Bộ Tài chính nói về đề xuất đánh thuế cao chặn đứng cơn sốt đất điên đảo

Bộ Tài chính nói về đề xuất đánh thuế cao chặn đứng cơn sốt đất điên đảo

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế để 'trị' sốt đất?

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế để 'trị' sốt đất?

Bộ Tài chính nói về đề xuất đánh thuế cao chặn 'cơn sốt' bất động sản

Bộ Tài chính nói về đề xuất đánh thuế cao chặn 'cơn sốt' bất động sản

Bộ Tài chính lên tiếng trước đề xuất loạt giải pháp thuế chặn 'sốt đất'

Bộ Tài chính lên tiếng trước đề xuất loạt giải pháp thuế chặn 'sốt đất'

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất thu thuế cao để trị sốt đất của HoREA?

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất thu thuế cao để trị sốt đất của HoREA?

Bộ Tài chính lên tiếng trước đề xuất thay đổi cách thu thuế và tiền sử dụng đất của HoRea

Bộ Tài chính lên tiếng trước đề xuất thay đổi cách thu thuế và tiền sử dụng đất của HoRea

Bộ Tài chính nói về thu thuế bất động sản tránh đầu cơ

Bộ Tài chính nói về thu thuế bất động sản tránh đầu cơ