WHO xem xét ý tưởng sản xuất vắc xin công nghệ hiện đại của Việt Nam

WHO xem xét ý tưởng sản xuất vắc xin công nghệ hiện đại của Việt Nam

Một nhà sản xuất ở Việt Nam quan tâm tới công nghệ mRNA đã được BioNTech và Pfizer sử dụng để phát triển...
Australia đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine mRNA

Australia đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine mRNA