Một số địa phương cho học sinh đi học trở lại để hoàn tất thi học kỳ II

Một số địa phương cho học sinh đi học trở lại để hoàn tất thi học kỳ II

Sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, một số địa phương đã quyết định cho học quay lại trường thực...
Nhiều trường học tại Hà Nội lên kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 trực tuyến

Nhiều trường học tại Hà Nội lên kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 trực tuyến

Ngành Giáo dục Hà Nội quyết tâm hoàn thành 'nhiệm vụ kép'

Ngành Giáo dục Hà Nội quyết tâm hoàn thành 'nhiệm vụ kép'

Hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 cho học sinh trước ngày 12.5 để phòng dịch Covid-19

Hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 cho học sinh trước ngày 12.5 để phòng dịch Covid-19

TPHCM điều chỉnh kế hoạch, kết thúc kiểm tra học kỳ II trước ngày 9/5

TPHCM điều chỉnh kế hoạch, kết thúc kiểm tra học kỳ II trước ngày 9/5

Hà Nội: Nhiều trường băn khoăn về phương thức thi học kỳ II

Hà Nội: Nhiều trường băn khoăn về phương thức thi học kỳ II

Trường học ở Sài Gòn được đẩy nhanh thi học kỳ để phòng Covid-19

Trường học ở Sài Gòn được đẩy nhanh thi học kỳ để phòng Covid-19

Lo dịch bệnh bùng phát, TP.HCM cho phép các trường đẩy nhanh thi học kỳ 2

Lo dịch bệnh bùng phát, TP.HCM cho phép các trường đẩy nhanh thi học kỳ 2

Học sinh Hà Nội có được thi học kỳ online?

Học sinh Hà Nội có được thi học kỳ online?

Lo dịch bệnh phức tạp, TP.HCM cho phép các trường đẩy nhanh thi học kỳ

Lo dịch bệnh phức tạp, TP.HCM cho phép các trường đẩy nhanh thi học kỳ

Dịch Covid-19: Kịch bản nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và khung năm học?

Dịch Covid-19: Kịch bản nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và khung năm học?

Đà Nẵng: Cho phép học sinh đến trường kiểm tra học kỳ, không quá 24 em/phòng

Đà Nẵng: Cho phép học sinh đến trường kiểm tra học kỳ, không quá 24 em/phòng

Đà Nẵng: Chia HS thành các nhóm nhỏ để kiểm tra học kỳ 2

Đà Nẵng: Chia HS thành các nhóm nhỏ để kiểm tra học kỳ 2

Trường học Hà Nội sẵn sàng thi học kỳ II trực tuyến

Trường học Hà Nội sẵn sàng thi học kỳ II trực tuyến