Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên

Ngày 05/5/2021, tại tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hưng Yên phối hợp với UBND TP tổ...
Từ ngày 6 đến 20-5: Tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử

Từ ngày 6 đến 20-5: Tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử

Bộ trưởng Công an Tô Lâm vận động bầu cử tại Hưng Yên

Bộ trưởng Công an Tô Lâm vận động bầu cử tại Hưng Yên

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại các địa phương

THỪA THIÊN-HUẾ: ĐẠI BIỂU DÂN CỬ TƯƠNG LAI CẦN QUAN TÂM ĐẾN VÙNG NÔNG THÔN

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Bến Tre, Trà Vinh

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Bến Tre, Trà Vinh

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nga Sơn

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nga Sơn

Lai Châu tổ chức cho các ứng viên tiếp xúc cử tri từ ngày 7/5

Lai Châu tổ chức cho các ứng viên tiếp xúc cử tri từ ngày 7/5

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung

Đại Từ triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri

Đại Từ triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Sơn Động

Ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Sơn Động

BẮC GIANG: ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI HUYỆN SƠN ĐỘNG

BẮC GIANG: ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI HUYỆN SƠN ĐỘNG

Tìm đầu ra nông sản, nâng cao đời sống người dân

Mỗi ứng cử viên dù ở cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ

Mỗi ứng cử viên dù ở cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Sơn Động

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Sơn Động

Các ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đô Lương

Các ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đô Lương

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri TX. Phú Mỹ

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri TX. Phú Mỹ

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn

Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 -2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 -2026