Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 696/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Phạm Đức...
Trung tướng Phạm Đức Duyên được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân khu 2

Trung tướng Phạm Đức Duyên được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân khu 2

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Trung tướng Phạm Đức Duyên làm Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Trung tướng Phạm Đức Duyên làm Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Trung tướng Phạm Đức Duyên được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân khu 2

Trung tướng Phạm Đức Duyên được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân khu 2

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2

Bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2

Trung tướng Phạm Đức Duyên làm Chính ủy Quân khu 2

Trung tướng Phạm Đức Duyên làm Chính ủy Quân khu 2

Bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2

Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2

Bổ nhiệm Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2

Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2

Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy-Chính ủy Quân khu 2

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy-Chính ủy Quân khu 2

Chân dung Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trịnh Văn Quyết

Chân dung Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trịnh Văn Quyết

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan

Nhân sự mới

Nhân sự mới

Bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Chân dung tân Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Trung tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Trung tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Trung tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm cấp phó 2 cơ quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm cấp phó 2 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan

Bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan

Nhân sự mới Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân sự mới Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam