Người từ tòa Park 10, Times City phải cách ly tại nhà khi đến TP.HCM

Người từ tòa Park 10, Times City phải cách ly tại nhà khi đến TP.HCM

Đây là thông báo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM về quy định cách ly người đến từ các địa...
Hơn 1500 cư dân Time City bị phong tỏa tạm thời

Hơn 1500 cư dân Time City bị phong tỏa tạm thời

Hà Nội có 5 điểm phong tỏa do ca mắc Covid-19

Hà Nội có 5 điểm phong tỏa do ca mắc Covid-19

Hà Nội: 46 F1 liên quan chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19 ở Hoàng Mai âm tính lần 1

Hà Nội: 46 F1 liên quan chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19 ở Hoàng Mai âm tính lần 1

Kết quả xét nghiệm 42 người cùng tầng chung cư với ca dương tính nCoV ở Hà Nội

Kết quả xét nghiệm 42 người cùng tầng chung cư với ca dương tính nCoV ở Hà Nội

Hà Nội phong tỏa tạm thời tòa Park 10, khu đô thị Times City

Hà Nội phong tỏa tạm thời tòa Park 10, khu đô thị Times City

Hà Nội: 42 người cùng tầng với bệnh nhân Covid-19 tại Times City Park Hill đã có kết quả âm tính

Hà Nội: 42 người cùng tầng với bệnh nhân Covid-19 tại Times City Park Hill đã có kết quả âm tính

Hà Nội: Kết quả xét nghiệm người ở cùng tầng với ca COVID-19 tại Times City

Hà Nội: Kết quả xét nghiệm người ở cùng tầng với ca COVID-19 tại Times City

42 trường hợp tại tòa Park 10 Khu đô thị Times City âm tính với SARS-CoV-2

42 trường hợp tại tòa Park 10 Khu đô thị Times City âm tính với SARS-CoV-2

Phong tỏa tòa nhà Park 10, Times City có chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

Phong tỏa Park 10 Times City vì ca mắc Covid-19 mới

Phong tỏa Park 10 Times City vì ca mắc Covid-19 mới

Hà Nội phong tỏa tòa Park 10, khu đô thị Times City

Hà Nội phong tỏa tòa Park 10, khu đô thị Times City

Hà Nội: Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 khu đô thị Time City

Hà Nội: Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 khu đô thị Time City

Hà Nội phong tỏa tạm thời tòa nhà Park 10, khu đô thị Times City

Hà Nội phong tỏa tạm thời tòa nhà Park 10, khu đô thị Times City

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10, Times City liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10, Times City liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Hà Nội: Phong tỏa tòa Park 10, Khu đô thị Times City có chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19

Hà Nội: Phong tỏa tòa Park 10, Khu đô thị Times City có chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19

Phong tỏa tòa nhà do phát hiện 1 ca mắc COVID-19 là chuyên gia Ấn Độ

Phong tỏa tòa nhà do phát hiện 1 ca mắc COVID-19 là chuyên gia Ấn Độ

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 khu đô thị Times City có ca mắc COVID-19

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 khu đô thị Times City có ca mắc COVID-19