Vi phạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công viên nước Đầm Sen bị phạt 30 triệu đồng

Vi phạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công viên nước Đầm Sen bị phạt 30 triệu đồng

UBND quận 11 đã ra quyết định xử phạt hành chính Công viên nước Đầm Sen 30 triệu đồng do để xảy ra sai phạm...
Phạt Công viên nước Đầm Sen 30 triệu đồng do vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh

Phạt Công viên nước Đầm Sen 30 triệu đồng do vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh

Phạt Công viên nước Đầm Sen 30 triệu đồng do không bảo đảm quy định phòng dịch

Phạt Công viên nước Đầm Sen 30 triệu đồng do không bảo đảm quy định phòng dịch

Phạt Công viên nước Đầm Sen 30 triệu đồng do vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh

Phạt Công viên nước Đầm Sen 30 triệu đồng do vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh

Công viên nước Đầm Sen bị xử phạt 30 triệu đồng

Công viên nước Đầm Sen bị xử phạt 30 triệu đồng

Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

Không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Công viên nước Đầm Sen bị đóng cửa 7 ngày

Không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Công viên nước Đầm Sen bị đóng cửa 7 ngày

TP Hồ Chí Minh đóng cửa công viên nước Đầm Sen 7 ngày vì vi phạm phòng dịch

TP Hồ Chí Minh đóng cửa công viên nước Đầm Sen 7 ngày vì vi phạm phòng dịch

Dừng hoạt động Công viên nước Đầm Sen 7 ngày do vi phạm quy định phòng dịch

Dừng hoạt động Công viên nước Đầm Sen 7 ngày do vi phạm quy định phòng dịch

TPHCM họp khẩn, xử lý Công viên nước Đầm Sen vi phạm quy định chống dịch

TPHCM họp khẩn, xử lý Công viên nước Đầm Sen vi phạm quy định chống dịch

TP.HCM: Tạm dừng hoạt động công viên nước Đầm Sen

TP.HCM: Tạm dừng hoạt động công viên nước Đầm Sen

Tạm dừng hoạt động của Công viên nước Đầm Sen

Tạm dừng hoạt động của Công viên nước Đầm Sen

Tạm dừng hoạt động công viên nước Đầm Sen sau vụ 'biển người' không khẩu trang

Tạm dừng hoạt động công viên nước Đầm Sen sau vụ 'biển người' không khẩu trang

Vi phạm phòng dịch, Công viên nước Đầm Sen bị dừng 7 ngày

Vi phạm phòng dịch, Công viên nước Đầm Sen bị dừng 7 ngày