Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái bị kỷ luật do vi phạm phòng chống dịch

Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái bị kỷ luật do vi phạm phòng chống dịch

Do vi phạm trong trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Trường Giang, Giám...
Vi phạm quy định chống dịch, Giám đốc Trung tâm y tế TP Yên Bái bị kỷ luật

Vi phạm quy định chống dịch, Giám đốc Trung tâm y tế TP Yên Bái bị kỷ luật

Cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì lơ là chống dịch

Cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì lơ là chống dịch

Kỷ luật Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái vì vi phạm công tác phòng chống dịch

Kỷ luật Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái vì vi phạm công tác phòng chống dịch

Cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái do vi phạm trong cách ly Covid-19 chuyên gia nước ngoài

Cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái do vi phạm trong cách ly Covid-19 chuyên gia nước ngoài

Cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì lơ là chống dịch

Cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì lơ là chống dịch

Kỷ luật Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vi phạm chống dịch

Kỷ luật Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vi phạm chống dịch

Yên Bái kỷ luật GĐ Trung tâm y tế vi phạm phòng chống COVID-19

Vi phạm phòng dịch, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái bị cảnh cáo

Vi phạm phòng dịch, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái bị cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Để lây nhiễm chéo Covid-19, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái bị đình chỉ công tác

Để lây nhiễm chéo Covid-19, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái bị đình chỉ công tác

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Tạm thời đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái

Tạm thời đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái

Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái bị đình chỉ công tác do lơ là phòng dịch

Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái bị đình chỉ công tác do lơ là phòng dịch

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc TTYT thành phố Yên Bái vì sai sót trong phòng dịch

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc TTYT thành phố Yên Bái vì sai sót trong phòng dịch

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Giám đốc Trung tâm Y tế ở Yên Bái bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch Covid-19

Giám đốc Trung tâm Y tế ở Yên Bái bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch Covid-19

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì lơ là chống dịch

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì lơ là chống dịch

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì vi phạm quy định phòng dịch COVID

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì vi phạm quy định phòng dịch COVID

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì lơ là chống dịch

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì lơ là chống dịch

Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vi phạm phòng dịch COVID-19

Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vi phạm phòng dịch COVID-19

Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái do vi phạm khuyết điểm trong phòng chống dịch

Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái do vi phạm khuyết điểm trong phòng chống dịch

Chuyên gia sau khi hết cách ly 14 ngày 'đi khắp nơi', có lỗ hổng trong quản lý của Yên Bái?

Chuyên gia sau khi hết cách ly 14 ngày 'đi khắp nơi', có lỗ hổng trong quản lý của Yên Bái?