Vũ Thu Phương: 'Người mẫu là nghề đáng trân trọng và phải khẳng định được giá trị bản thân'

Vũ Thu Phương: 'Người mẫu là nghề đáng trân trọng và phải khẳng định được giá trị bản thân'

Saostar - 'Mọi người cứ nghĩ đơn giản người mẫu là chỉ sải bước trên sàn diễn, với Phương hoàn toàn không...