Sáng đón bình minh phá Tam Giang, chiều chào cờ trên đảo Cồn Cỏ

Sáng đón bình minh phá Tam Giang, chiều chào cờ trên đảo Cồn Cỏ

Hai năm gần đây, dịch bệnh đã cản bước chân khách đi du lịch nước ngoài - thì những hành trình khám phá các...