Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Chiều 17.6, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tổ chức Lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Tấn...
Tây Ninh: Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Tây Ninh: Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Thành ủy Quảng Ngãi: Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Thành ủy Quảng Ngãi: Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho gần 12 ngàn đảng viên

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đại tá Vũ Văn Điền

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đại tá Vũ Văn Điền

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Bình Phước: Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành đợt 19/5

Bình Phước: Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành đợt 19/5

Đồng Nai trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Đảng viên lão thành

Đồng Nai trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Đảng viên lão thành

Đồng Nai trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Hồng Giang

Đồng Nai trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Hồng Giang

Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Hồng Giang

Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Hồng Giang

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên dịp 19-5

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên dịp 19-5

Văn Bàn (Lào Cai) trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Văn Bàn (Lào Cai) trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Lãnh đạo TP.HCM trao Huy hiệu cho nhiều đảng viên

Lãnh đạo TP.HCM trao Huy hiệu cho nhiều đảng viên

Các đơn vị, địa phương ở An Giang trao huy hiệu Đảng dịp 19- 5

Các đơn vị, địa phương ở An Giang trao huy hiệu Đảng dịp 19- 5

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Nhiều địa phương trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Nhiều địa phương trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Nhiều đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 19/5

Nhiều đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 19/5

Vĩnh Long: Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho đảng viên cao tuổi Đảng

Vĩnh Long: Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho đảng viên cao tuổi Đảng

Lâm Đồng: Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Lâm Đồng: Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5