THỰC HIỆN LỜI HỨA LÀ DANH DỰ TRƯỚC CỬ TRI

THỰC HIỆN LỜI HỨA LÀ DANH DỰ TRƯỚC CỬ TRI

Chương trình hành động của các ứng cử viên chính là lời hứa danh dự, cũng là cam kết với cử tri nếu như...
Huyện Triệu Sơn tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Huyện Triệu Sơn tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại huyện Nghĩa Hành

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại huyện Nghĩa Hành

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ TIẾP XÚC CỬ TRI: ĐIỂM CỘNG QUAN TRỌNG CHO ỨNG CỬ VIÊN

ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC TXCT VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH TẠI HUYỆN ĐẮK R'LẤP

ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC TXCT VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH TẠI HUYỆN ĐẮK R'LẤP

Ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri tại xã Bình Hải

Ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri tại xã Bình Hải

TXCT VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH TẠI HUYỆN TUY ĐỨC

TXCT VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH TẠI HUYỆN TUY ĐỨC

Ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

QUẢNG NINH TỔ CHỨC TXCT, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

QUẢNG NINH TỔ CHỨC TXCT, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Hội nghị TXCT với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị TXCT với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri TP. Vũng Tàu

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri TP. Vũng Tàu

Ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Sơn

Ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Sơn

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa, Tân Hải và phường Phước Hòa

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa, Tân Hải và phường Phước Hòa

Gia Lâm gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026

Gia Lâm gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026

SÓC TRĂNG: CỬ TRI MONG QUAN TÂM CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

SÓC TRĂNG: CỬ TRI MONG QUAN TÂM CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

HÀ NAM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TXCT VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH VÀ HĐND

HÀ NAM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TXCT VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH VÀ HĐND