Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh mong muốn đưa Thanh Chương phát triển nhanh và bền vững

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh mong muốn đưa Thanh Chương phát triển nhanh và bền vững

Đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương để đưa địa phương này phát triển nhanh...
Ông Nguyễn Thành Phong cam kết tận tụy vì sự phát triển của TP

Ông Nguyễn Thành Phong cam kết tận tụy vì sự phát triển của TP

CAO BẰNG: CỬ TRI HUYỆN BẢO LÂM KỲ VỌNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH

CAO BẰNG: CỬ TRI HUYỆN BẢO LÂM KỲ VỌNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH

CẦN THƠ: ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN BÌNH THỦY

CẦN THƠ: ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN BÌNH THỦY

Cử tri gửi trọn niềm tin

Cử tri gửi trọn niềm tin

Các ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri khu vực biên giới

Các ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri khu vực biên giới

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Trúc

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Trúc

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 2 huyện Châu Thành, Lai Vung

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 2 huyện Châu Thành, Lai Vung

Người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức

Người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức

Bí thư Thành ủy Hà Nội tham gia vận động bầu cử

Bí thư Thành ủy Hà Nội tham gia vận động bầu cử

Cử tri huyện Ba Vì ủng hộ chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Cử tri huyện Ba Vì ủng hộ chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Bám sát thực tiễn giải quyết kiến nghị cử tri, những vấn đề bức xúc trong xã hội

Bám sát thực tiễn giải quyết kiến nghị cử tri, những vấn đề bức xúc trong xã hội

Mong muốn đưa nguyện vọng, tiếng nói của cử tri đến nghị trường Quốc hội

Mong muốn đưa nguyện vọng, tiếng nói của cử tri đến nghị trường Quốc hội

'Gắn bó máu thịt với cử tri, hiến kế xây dựng TP Thủ Đức ngày càng phát triển…'

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tỉnh Thanh Hóa

Nỗ lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Nỗ lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Quốc Oai: Cử tri kỳ vọng lớn vào những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Quốc Oai: Cử tri kỳ vọng lớn vào những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Quế Phong

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Quế Phong

Cử tri mong muốn các ứng cử viên thực hiện đầy đủ lời hứa khi trúng cử

Cử tri mong muốn các ứng cử viên thực hiện đầy đủ lời hứa khi trúng cử

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh

Lâm Đồng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri tại cử số 1 TP.Đà Lạt

Lâm Đồng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri tại cử số 1 TP.Đà Lạt

Chủ tịch Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng