Phục chế như mới ghế ngồi của siêu xe Audi R8

Phục chế như mới ghế ngồi của siêu xe Audi R8

Bước đầu tiên là làm sạch sâu nhiều lần cho đến khi thật sạch. Bước quan trọng nhất là tìm màu nhuộm trùng...
Mất tới hơn 23 tỷ đồng phục chế xe cổ Pontiac Star Chief 1956

Mất tới hơn 23 tỷ đồng phục chế xe cổ Pontiac Star Chief 1956