Để xe máy 'lưu kho' thời gian dài chủ xe cần làm gì?

Để xe máy 'lưu kho' thời gian dài chủ xe cần làm gì?

Để tránh trường hợp hỏng hóc xảy ra, khi chủ xe để xe máy dài ngày không sử dụng cần lưu ý một số mẹo chăm...
Những điều cần lưu ý trước khi cất xe máy một thời gian dài

Những điều cần lưu ý trước khi cất xe máy một thời gian dài