Tính năng Night Shift trên iPhone không giúp chúng ta ngủ ngon

Tính năng Night Shift trên iPhone không giúp chúng ta ngủ ngon

Theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố gần đây, tính năng Night Shift trên iPhone và Night mode (chế độ...
Nghiên cứu chứng tỏ Apple 'chém gió' về một tính năng trên iPhone

Nghiên cứu chứng tỏ Apple 'chém gió' về một tính năng trên iPhone