Tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các đại học, trường đại học, học viện thực hiện công khai thông...
Chấn chỉnh công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Chấn chỉnh công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD& ĐT yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD& ĐT yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ

Kiên quyết dừng hoạt động cơ sở có sai phạm

Kiên quyết dừng hoạt động cơ sở có sai phạm

Chấn chỉnh hoạt động thi, cấp các loại chứng chỉ

Chấn chỉnh hoạt động thi, cấp các loại chứng chỉ

Chấn chỉnh việc cho phép nhận thay văn bằng, chứng chỉ

Chấn chỉnh việc cho phép nhận thay văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD-ĐT đốc thúc việc quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ

Bộ GD-ĐT đốc thúc việc quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Kiên quyết dừng hoạt động cấp chứng chỉ các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện

Kiên quyết dừng hoạt động cấp chứng chỉ các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện

3 trường hợp được miễn thực hiện thủ tục công nhận bằng

3 trường hợp được miễn thực hiện thủ tục công nhận bằng

Quy định mới về công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Quy định mới về công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Công nhận văn bằng giáo dục nước ngoài trong 20 ngày

Công nhận văn bằng giáo dục nước ngoài trong 20 ngày

Thủ tục công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Thủ tục công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Văn bằng của trường nước ngoài được công nhận như thế nào tại Việt Nam?

Văn bằng của trường nước ngoài được công nhận như thế nào tại Việt Nam?

Quy định công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Quy định công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam