Các biến chủng nCoV đang làm bùng phát dịch Covid-19 tại Việt Nam

Các biến chủng nCoV đang làm bùng phát dịch Covid-19 tại Việt Nam

Sự xuất hiện của các biến chủng nCoV mới, đặc biệt từ Ấn Độ, là một trong những nguyên nhân khiến các ca...
Phát hiện 2 biến chủng SARS-CoV-2 mới tại Việt Nam

Phát hiện 2 biến chủng SARS-CoV-2 mới tại Việt Nam

Trung Quốc siết chặt kiểm dịch với người nhập cảnh từ Ấn Độ

Trung Quốc siết chặt kiểm dịch với người nhập cảnh từ Ấn Độ

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu: 'Giải pháp căn cơ nhất trong thời gian tới là tiêm vắc xin'

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu: 'Giải pháp căn cơ nhất trong thời gian tới là tiêm vắc xin'

Các biến thể của SARS-CoV-2 không làm ảnh hưởng đến việc phát hiện bệnh

Các biến thể của SARS-CoV-2 không làm ảnh hưởng đến việc phát hiện bệnh

Nga lần đầu ghi nhận ca mắc biến thể SARS-CoV-2 phát hiện tại Ấn Độ

Nga lần đầu ghi nhận ca mắc biến thể SARS-CoV-2 phát hiện tại Ấn Độ

Biến thể virus ở Ấn Độ được ghi nhận ở 44 quốc gia

Biến thể virus ở Ấn Độ được ghi nhận ở 44 quốc gia

7 bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới TW nhiễm biến chủng của Ấn Độ

7 bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới TW nhiễm biến chủng của Ấn Độ

Các ca Covid-19 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiễm biến thể Ấn Độ

4 địa phương có mẫu giải trình tự gene SARS-CoV-2 thuộc biến chủng Ấn Độ

4 địa phương có mẫu giải trình tự gene SARS-CoV-2 thuộc biến chủng Ấn Độ

Bảy bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư nhiễm biến chủng của Ấn Độ

Bảy bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư nhiễm biến chủng của Ấn Độ

Ca mắc liên quan BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư nhiễm biến chủng lần đầu tìm thấy ở Ấn Độ

Ca mắc liên quan BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư nhiễm biến chủng lần đầu tìm thấy ở Ấn Độ

Tìm thấy biến thể của Ấn Độ ở 7 bệnh nhân Covid-19 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Tìm thấy biến thể của Ấn Độ ở 7 bệnh nhân Covid-19 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Thêm 7 mẫu bệnh phẩm liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương nhiễm biến chủng Ấn Độ

Thêm 7 mẫu bệnh phẩm liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương nhiễm biến chủng Ấn Độ

COVID-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương là biến chủng Ấn Độ

COVID-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương là biến chủng Ấn Độ

7 mẫu mắc COVID-19 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 nhiễm biến chủng của Ấn Độ

7 mẫu mắc COVID-19 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 nhiễm biến chủng của Ấn Độ

7 người liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiễm biến chủng Ấn Độ

7 người liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiễm biến chủng Ấn Độ

7 ca COVID-19 liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiễm chủng virus từ Ấn Độ

7 ca COVID-19 liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiễm chủng virus từ Ấn Độ

7 ca mắc COVID-19 liên quan BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư nhiễm biến chủng virus ở Ấn Độ

7 ca mắc COVID-19 liên quan BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư nhiễm biến chủng virus ở Ấn Độ

Các ca Covid-19 liên quan BV Bệnh nhiệt đới TƯ thuộc chủng Ấn Độ

Các ca Covid-19 liên quan BV Bệnh nhiệt đới TƯ thuộc chủng Ấn Độ

Covid-19 ở Việt Nam: Kết quả giải trình tự gene mới nhất, 7/8 mẫu thuộc chủng SARS-CoV-2 Ấn Độ

Covid-19 ở Việt Nam: Kết quả giải trình tự gene mới nhất, 7/8 mẫu thuộc chủng SARS-CoV-2 Ấn Độ

Các ca mắc COVID-19 liên quan BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 nhiễm biến chủng của Ấn Độ

Các ca mắc COVID-19 liên quan BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 nhiễm biến chủng của Ấn Độ

7 người liên quan BV Bệnh Nhiệt đới TƯ nhiễm biến chủng Ấn Độ

7 người liên quan BV Bệnh Nhiệt đới TƯ nhiễm biến chủng Ấn Độ

Thuốc đắng chưa giã tật

Thuốc đắng chưa giã tật

Mẫu bệnh phẩm Covid-19 tại Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình mang biến thể Ấn Độ

Mẫu bệnh phẩm Covid-19 tại Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình mang biến thể Ấn Độ

Giải trình tự gene ca ở Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đều chủng Ấn Độ

Giải trình tự gene ca ở Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đều chủng Ấn Độ

Thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 mang biến thể của Ấn Độ

Thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 mang biến thể của Ấn Độ

Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình đang lưu hành biến chủng Ấn Độ

Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình đang lưu hành biến chủng Ấn Độ

Bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình mang biến thể Ấn Độ

Bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình mang biến thể Ấn Độ

Việt Nam có thêm 8 bệnh nhân nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ

Việt Nam có thêm 8 bệnh nhân nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ