Người phụ nữ tự thiêu bên bức thư tuyệt mệnh

Người phụ nữ tự thiêu bên bức thư tuyệt mệnh

Thi thể người phụ nữ được người dân phát hiện tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.