COVID-19 có thể gây đột quỵ ở người trẻ và khỏe mạnh

COVID-19 có thể gây đột quỵ ở người trẻ và khỏe mạnh

Các nhà khoa học ở trên 30 quốc gia đã phát hiện tỷ lệ cao bất thường những người trẻ tuổi trong số bệnh...