Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị

Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị

Quảng Trị có tổng cộng 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên...
ĐBQH Hoàng Văn Cường: 'Nhiều người động viên tôi tự ứng cử'

ĐBQH Hoàng Văn Cường: 'Nhiều người động viên tôi tự ứng cử'

LỰA CHỌN NHỮNG NGƯỜI ĐỦ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

LỰA CHỌN NHỮNG NGƯỜI ĐỦ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

ĐÀ NẴNG: KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

ĐÀ NẴNG: KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

Danh sách chính thức 36 cán bộ Hội LHPN Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách chính thức 36 cán bộ Hội LHPN Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư Hải Phòng Trần Lưu Quang vẫn ứng cử ĐBQH tại TP.HCM

Bí thư Hải Phòng Trần Lưu Quang vẫn ứng cử ĐBQH tại TP.HCM

Thị xã Sơn Tây niêm yết rộng rãi danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thị xã Sơn Tây niêm yết rộng rãi danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Qua 3 vòng hiệp thương, số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV giảm 67 người

Qua 3 vòng hiệp thương, số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV giảm 67 người

205 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV

205 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Xóa tên người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong trường hợp nào?

Xóa tên người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong trường hợp nào?

Cam kết của 3 người tự ứng cử ĐBQH tại Hà Nội

Cam kết của 3 người tự ứng cử ĐBQH tại Hà Nội

Tỷ lệ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là 1,73

Tỷ lệ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là 1,73

Infographic: Cơ cấu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV của cả nước

Infographic: Cơ cấu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV của cả nước

868 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 9 người tự ứng cử

868 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 9 người tự ứng cử

Giải pháp nâng cao tỉ lệ nữ trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giải pháp nâng cao tỉ lệ nữ trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ứng viên 74 tuổi ứng cử đại biểu HĐND Hà Nội

Ứng viên 74 tuổi ứng cử đại biểu HĐND Hà Nội

Công bố chính thức danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 4 gồm quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 4 gồm quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm

CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Hai người trẻ nhất ứng cử đại biểu Quốc hội đều là nữ, mới 24 tuổi

Hai người trẻ nhất ứng cử đại biểu Quốc hội đều là nữ, mới 24 tuổi

Công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

101 ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XV là Ủy viên Trung ương Đảng

101 ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XV là Ủy viên Trung ương Đảng