9 điểm không nên bỏ qua khi tham quan Hà Nội

9 điểm không nên bỏ qua khi tham quan Hà Nội

Hà Nội là thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại, có rất nhiều nơi để tham quan. Nếu bạn lần đầu đến Hà Nội thì...