Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi nhằm tạo ra sự chia sẻ nhất định giữa người có mức...
Đề xuất lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện khi sinh con được hưởng trợ cấp

Đề xuất lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện khi sinh con được hưởng trợ cấp

Tạo điều kiện thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội

Tạo điều kiện thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo đảm quyền và lợi ích cho người dân

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo đảm quyền và lợi ích cho người dân

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thay đổi thế nào từ năm 2022?

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thay đổi thế nào từ năm 2022?

Có nên rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu?

Có nên rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu?

Đóng 10 năm được hưởng BHXH: Tránh hưởng lương hưu 'một cục'

Đóng 10 năm được hưởng BHXH: Tránh hưởng lương hưu 'một cục'

Đề xuất rút ngắn thời gian đóng BHXH: 'Có lương hưu thấp còn hơn không'

Đề xuất rút ngắn thời gian đóng BHXH: 'Có lương hưu thấp còn hơn không'

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu?

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu?

Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí, ốm đau

Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí, ốm đau

Đề xuất tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Đề xuất tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Lương hưu cho lao động tự do

Lương hưu cho lao động tự do

Có nên nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Có nên nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Đề xuất tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Đề xuất tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Lương hưu chênh lệch lớn khiến nhiều người muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Lương hưu chênh lệch lớn khiến nhiều người muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Chi lương hưu, trợ cấp qua tài khoản mới tập trung ở khu vực đô thị

Chi lương hưu, trợ cấp qua tài khoản mới tập trung ở khu vực đô thị

Nhóm lao động nào được tăng lương hưu, hưởng trợ cấp từ ngày 1/1/2022

Nhóm lao động nào được tăng lương hưu, hưởng trợ cấp từ ngày 1/1/2022

Dự kiến 8 nhóm lao động sẽ được tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2022

Dự kiến 8 nhóm lao động sẽ được tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2022

Nới lỏng điều kiện hưởng lương hưu: Đóng ít thì hưởng như thế nào?

Nới lỏng điều kiện hưởng lương hưu: Đóng ít thì hưởng như thế nào?

Dự kiến 8 nhóm lao động sẽ được tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2022

Dự kiến 8 nhóm lao động sẽ được tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2022

Sẽ có 8 nhóm lao động được tăng 15% lương hưu, trợ cấp từ 1/1/2022

Sẽ có 8 nhóm lao động được tăng 15% lương hưu, trợ cấp từ 1/1/2022

Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH với 8 nhóm đôi tượng

Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH với 8 nhóm đôi tượng

Đề xuất 8 nhóm đối tượng được tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Đề xuất 8 nhóm đối tượng được tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Đề xuất 8 nhóm đối tượng được tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/1/2022

Đề xuất 8 nhóm đối tượng được tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/1/2022

Dự kiến 8 nhóm lao động được tăng 15% lương hưu, trợ cấp từ 1-1-2022

Dự kiến 8 nhóm lao động được tăng 15% lương hưu, trợ cấp từ 1-1-2022

Điều chỉnh lương hưu theo hướng nào?

Điều chỉnh lương hưu theo hướng nào?

8 đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

8 đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Cán bộ hưu tham gia công tác tại xã được những phụ cấp gì?

Cán bộ hưu tham gia công tác tại xã được những phụ cấp gì?