Bầu cử QH và HĐND: Xã đảo Thổ Châu được bầu cử trước 2 ngày

Bầu cử QH và HĐND: Xã đảo Thổ Châu được bầu cử trước 2 ngày

Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có Công văn số 533/HĐBCQG-VP ngày 20/4...
Xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc bầu cử sớm trước 2 ngày

Xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc bầu cử sớm trước 2 ngày