Miguel Díaz-Canel – Chiến sĩ cách mạng Cuba thời kỳ mới

Miguel Díaz-Canel – Chiến sĩ cách mạng Cuba thời kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba, Đại tướng Rául Castro nhấn mạnh: ông Miguel...
Đại tướng Raul Castro đánh giá cao tân Bí thư thứ nhất ĐCS Cuba

Đại tướng Raul Castro đánh giá cao tân Bí thư thứ nhất ĐCS Cuba