Hoàng Yến Chibi hát live 'Yêu thầm'

Hoàng Yến Chibi hát live 'Yêu thầm'

Khi hát live ca khúc 'Yêu thầm', giọng hát của Hoàng Yến Chibi bị so sánh với AMEE.