Xử lý thành công quả bom 'khủng' phát hiện tại TP Vĩnh Yên

Xử lý thành công quả bom 'khủng' phát hiện tại TP Vĩnh Yên

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Vĩnh Phúc, Ban CHQS TP Vĩnh Yên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tháo...
Bất ngờ phát hiện quả bom 340kg trong lúc đào móng nhà, gần 2000 người khẩn trương sơ tán

Bất ngờ phát hiện quả bom 340kg trong lúc đào móng nhà, gần 2000 người khẩn trương sơ tán

Xử lý thành công quả bom tại TP Vĩnh Yên

Xử lý thành công quả bom tại TP Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc: Hủy nổ thành công quả bom 340 kg

Vĩnh Phúc: Hủy nổ thành công quả bom 340 kg

Vĩnh Phúc: Hủy nổ an toàn quả bom nặng hơn 300 kg sót lại sau chiến tranh

Vĩnh Phúc: Hủy nổ an toàn quả bom nặng hơn 300 kg sót lại sau chiến tranh

Di dời, xử lý thành công quả bom nặng 340 kg dưới móng nhà dân

Di dời, xử lý thành công quả bom nặng 340 kg dưới móng nhà dân

Di dời, hủy nổ thành công quả bom 340kg

Hủy nổ thành công quả bom 340kg phát hiện trong nhà dân ở Vĩnh Phúc

Hủy nổ thành công quả bom 340kg phát hiện trong nhà dân ở Vĩnh Phúc

Đào móng nhà, tá hỏa phát hiện quả bom nặng 340 kg

Đào móng nhà, tá hỏa phát hiện quả bom nặng 340 kg

Hủy nổ thành công quả bom 340 kg phát hiện trong nhà dân

Hủy nổ thành công quả bom 340 kg phát hiện trong nhà dân

Vĩnh Phúc: Di dời thành công quả bom nặng 340kg ra khỏi khu dân cư

Vĩnh Phúc: Di dời thành công quả bom nặng 340kg ra khỏi khu dân cư

Phát hiện quả bom nặng 340 kg tại TP Vĩnh Yên

Phát hiện quả bom nặng 340 kg tại TP Vĩnh Yên

Sơ tán gần 2.000 người dân, chốt phương án xử lý quả bom nặng 340kg ở Vĩnh Phúc

Sơ tán gần 2.000 người dân, chốt phương án xử lý quả bom nặng 340kg ở Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: Sơ tán dân cư trong bán kính 500 m để xử lý quả bom nặng 340 kg

Vĩnh Phúc: Sơ tán dân cư trong bán kính 500 m để xử lý quả bom nặng 340 kg

Đào móng nhà phát hiện quả bom nặng 340kg, chuẩn bị sơ tán gần 1.700 người để gỡ bom

Đào móng nhà phát hiện quả bom nặng 340kg, chuẩn bị sơ tán gần 1.700 người để gỡ bom

Phát hiện quả bom 340 kg khi thi công móng nhà

Phát hiện quả bom 340 kg khi thi công móng nhà

Vĩnh Phúc: Sơ tán khẩn cấp gần 2.000 người để gỡ quả bom 340kg

Vĩnh Phúc: Sơ tán khẩn cấp gần 2.000 người để gỡ quả bom 340kg

Vĩnh Phúc: Lên phương án di dời, xử lý quả bom được phát hiện tại TP Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc: Lên phương án di dời, xử lý quả bom được phát hiện tại TP Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc: Phát hiện một quả bom khi đang thi công móng nhà

Vĩnh Phúc: Phát hiện một quả bom khi đang thi công móng nhà

Phát hiện quả bom nặng 340 kg khi thi công móng nhà

Phát hiện quả bom nặng 340 kg khi thi công móng nhà

Vĩnh Phúc: Lên kế hoạch sơ tán 436 hộ dân để phục vụ di dời quả bom nặng 340kg

Vĩnh Phúc: Lên kế hoạch sơ tán 436 hộ dân để phục vụ di dời quả bom nặng 340kg

Vĩnh Phúc sơ tán gần 2.000 người để di dời quả bom nặng hơn 3 tạ

Vĩnh Phúc sơ tán gần 2.000 người để di dời quả bom nặng hơn 3 tạ

Chuẩn bị sơ tán gần 1.700 người để tháo gỡ quả bom 340kg ở Vĩnh Phúc

Chuẩn bị sơ tán gần 1.700 người để tháo gỡ quả bom 340kg ở Vĩnh Phúc

Đào móng nhà phát hiện quả bom 340kg, chính quyền vận động dân sơ tán

Đào móng nhà phát hiện quả bom 340kg, chính quyền vận động dân sơ tán