KBC vay 1.080 tỷ đồng từ CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên

KBC vay 1.080 tỷ đồng từ CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) đã thông qua việc vay vốn CTCP Tập đoàn Đầu...
Cảnh báo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Thực hư 'Ngân hàng Điện lực Việt Nam' cho vay tín chấp

Thực hư 'Ngân hàng Điện lực Việt Nam' cho vay tín chấp

Cảnh giác chiêu trò đội lốt EVN để lừa đảo

Cảnh giác chiêu trò đội lốt EVN để lừa đảo

Giả mạo 'Ngân hàng Điện lực' để lừa cho vay tín chấp

Giả mạo 'Ngân hàng Điện lực' để lừa cho vay tín chấp

EVN 'đau đầu' vì bị giả mạo thương hiệu để quảng cáo cho vay tín chấp

EVN 'đau đầu' vì bị giả mạo thương hiệu để quảng cáo cho vay tín chấp

Giả mạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho vay tín chấp

Giả mạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho vay tín chấp

Giả mạo thương hiệu của EVN để cho vay tín chấp

Giả mạo thương hiệu của EVN để cho vay tín chấp

EVN cảnh báo mạo danh 'Ngân hàng Điện lực Việt Nam' để quảng cáo cho vay tín chấp

EVN cảnh báo mạo danh 'Ngân hàng Điện lực Việt Nam' để quảng cáo cho vay tín chấp

Thủ đoạn mới: Giả mạo EVN để... cho vay tín chấp

Thủ đoạn mới: Giả mạo EVN để... cho vay tín chấp

Cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu EVN để lừa đảo cho vay tín chấp

Cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu EVN để lừa đảo cho vay tín chấp

Giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo tình trạng giả mạo EVN quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo tình trạng giả mạo EVN quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo tình trạng giả mạo EVN kêu gọi cho vay tín chấp

Cảnh báo tình trạng giả mạo EVN kêu gọi cho vay tín chấp

EVN bị giả mạo, lợi dụng thương hiệu để dụ cho vay tín chấp

EVN bị giả mạo, lợi dụng thương hiệu để dụ cho vay tín chấp

Thực hư hoạt động cho vay tín chấp của EVN

Thực hư hoạt động cho vay tín chấp của EVN

Cảnh báo thông tin giả mạo EVN để lừa đảo

Cảnh báo thông tin giả mạo EVN để lừa đảo

Giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo giả mạo EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo giả mạo EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo thông tin giả mạo EVN để lừa đảo

Cảnh báo thông tin giả mạo EVN để lừa đảo

Cảnh báo việc giả thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo việc giả thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Giả mạo thương hiệu EVN quảng cáo cho vay tín chấp

Giả mạo thương hiệu EVN quảng cáo cho vay tín chấp

EVN lên tiếng về 'Ngân hàng Điện lực Việt Nam hỗ trợ vay vốn tín chấp'

EVN lên tiếng về 'Ngân hàng Điện lực Việt Nam hỗ trợ vay vốn tín chấp'

Cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu EVN cho vay tín chấp

Cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu EVN cho vay tín chấp

Giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp