Đại dịch Covid-19 đã lây lan đến đỉnh Everest

Đại dịch Covid-19 đã lây lan đến đỉnh Everest

Trên đường chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, một nhà leo núi người Na Uy đã có kết quả xét...
Đại dịch Covid-19 đã đến 'nơi cao nhất của thế giới'

Đại dịch Covid-19 đã đến 'nơi cao nhất của thế giới'