CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026: TÂM THẾ MỚI CHO NHIỆM KỲ MỚI

Diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND...
Kỳ vọng của những người trẻ khi đi bầu cử

Kỳ vọng của những người trẻ khi đi bầu cử

Ngày hội non sông

Ngày hội non sông

Lá phiếu trách nhiệm của thầy, trò Thủ đô

Lá phiếu trách nhiệm của thầy, trò Thủ đô

Niềm tin trong ngày hội lớn

Niềm tin trong ngày hội lớn

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lá phiếu cử tri

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lá phiếu cử tri

Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn'

Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn'

Phát thanh trực tiếp: Trách nhiệm của cử tri với lá phiếu bầu

Phát thanh trực tiếp: Trách nhiệm của cử tri với lá phiếu bầu

Lá phiếu của lòng tin và trách nhiệm

Lá phiếu của lòng tin và trách nhiệm

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN TRONG MỖI LÁ PHIẾU

TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN TRONG MỖI LÁ PHIẾU

Niềm tin và lá phiếu

Niềm tin và lá phiếu

Hiểu rõ về quyền và trách nhiệm với lá phiếu của cử tri

Hiểu rõ về quyền và trách nhiệm với lá phiếu của cử tri

Phải nói được những điều cử tri mong muốn

Phải nói được những điều cử tri mong muốn

Kon Tum: Tuyên truyền bầu cử đến cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng biên giới

Kon Tum: Tuyên truyền bầu cử đến cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng biên giới

TIẾN TỚI NGÀY HỘI NON SÔNG: CỬ TRI TRẺ TRÔNG ĐỢI LẦN ĐẦU ĐI BỎ PHIẾU CỦA MÌNH

TIẾN TỚI NGÀY HỘI NON SÔNG: CỬ TRI TRẺ TRÔNG ĐỢI LẦN ĐẦU ĐI BỎ PHIẾU CỦA MÌNH

Công nhân vùng mỏ sẵn sàng đi bầu cử

Công nhân vùng mỏ sẵn sàng đi bầu cử

Cử tri Hòa Bình tin tưởng vào những quyết sách

Cử tri Hòa Bình tin tưởng vào những quyết sách

TRÁCH NHIỆM CỦA CỬ TRI VỚI LÁ PHIẾU

TRÁCH NHIỆM CỦA CỬ TRI VỚI LÁ PHIẾU

Đồng hành với cử tri

Đồng hành với cử tri

TUYÊN TRUYỀN CHO CỬ TRI TRẺ LẦN ĐẦU THAM GIA BẦU CỬ

TUYÊN TRUYỀN CHO CỬ TRI TRẺ LẦN ĐẦU THAM GIA BẦU CỬ