Nhật Bản: Tổ chức hội nghị về châu Á

Nhật Bản: Tổ chức hội nghị về châu Á

Nhật Bản cho biết đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc tế Tương lai châu Á lần thứ 26, theo hình thức trực...