Một kỷ niệm với Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm!

Một kỷ niệm với Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm!

Năm 1994, tôi có viết một ca khúc, phỏng thơ của Hoàng Nhuận Cầm. Ca khúc đó được phát trên sóng của Đài VOV.
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm: Thơ như là sống

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm: Thơ như là sống

Hoàng Nhuận Cầm: Người khơi nguồn mạch 'dòng thơ sinh viên'

Hoàng Nhuận Cầm: Người khơi nguồn mạch 'dòng thơ sinh viên'

TỪ GIẢNG ĐƯỜNG RA CHIẾN TRƯỜNG

TỪ GIẢNG ĐƯỜNG RA CHIẾN TRƯỜNG

Hoàng Nhuận Cầm: 'Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa...'

Hoàng Nhuận Cầm: 'Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa...'

Hoàng Nhuận Cầm – 'Người lạc thời' (phần 1)

Hoàng Nhuận Cầm – 'Người lạc thời' (phần 1)

'...Như hạt cát thổi bay ngang trời'

'...Như hạt cát thổi bay ngang trời'

Nghe tiếng ve ran lại nhớ Cầm

Nghe tiếng ve ran lại nhớ Cầm

Tưởng nhớ Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Tưởng nhớ Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Hoàng Nhuận Cầm từng bị thi ca 'hành hạ' như thế nào?

Hoàng Nhuận Cầm từng bị thi ca 'hành hạ' như thế nào?

Chúng ta sẽ không bao giờ quên thi sĩ tài hoa Hoàng Nhuận Cầm

Chúng ta sẽ không bao giờ quên thi sĩ tài hoa Hoàng Nhuận Cầm

'Hoàng Nhuận Cầm bị bệnh phổi nhưng không ngờ anh ra đi sớm quá'

'Hoàng Nhuận Cầm bị bệnh phổi nhưng không ngờ anh ra đi sớm quá'

Chùm ảnh: Giới văn nghệ sĩ tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm về đất mẹ

Hoàng Nhuận Cầm: Mê thơ đến chết và say điện ảnh đến phát mệt

Hoàng Nhuận Cầm: Mê thơ đến chết và say điện ảnh đến phát mệt

Xúc động tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Xúc động tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm về nơi an nghỉ cuối cùng

Con gái lớn không kịp về tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Con gái lớn không kịp về tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Vĩnh biệt Hoàng Nhuận Cầm - thi sĩ tài hoa, đặc sắc của một thời đại thi ca Việt

Vĩnh biệt Hoàng Nhuận Cầm - thi sĩ tài hoa, đặc sắc của một thời đại thi ca Việt

Tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Đưa tiễn Hoàng Nhuận Cầm - người viết kịch bản phim 'Mùi Cỏ Cháy'

Đưa tiễn Hoàng Nhuận Cầm - người viết kịch bản phim 'Mùi Cỏ Cháy'

Con gái cả không kịp về đưa tang nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Tiễn biệt nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm về cõi vĩnh hằng

Tiễn biệt nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm về cõi vĩnh hằng

Đông đảo văn nghệ sĩ tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Đông đảo văn nghệ sĩ tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Ngập nước mắt trong buổi tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Ngập nước mắt trong buổi tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Người thân và đồng nghiệp tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Người thân và đồng nghiệp tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Trung Hiếu, Bùi Bài Bình và giới văn chương tiễn biệt Hoàng Nhuận Cầm

Chiều nay (24/4), đông đảo độc giả sẽ đưa tiễn nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Chiều nay (24/4), đông đảo độc giả sẽ đưa tiễn nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Đưa tiễn nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Đưa tiễn nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm vở trắng vô cùng chưa hết trang

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm vở trắng vô cùng chưa hết trang

Vĩnh biệt người đại diện xuất sắc thế hệ thơ 'tài hoa ra trận'

Vĩnh biệt người đại diện xuất sắc thế hệ thơ 'tài hoa ra trận'

Hoàng Nhuận Cầm về với chiếc lá đầu tiên

Hoàng Nhuận Cầm về với chiếc lá đầu tiên