Bóng đá chuyên nghiệp không cần 'drama'

Bóng đá chuyên nghiệp không cần 'drama'

Trần Mạnh Hùng - vị chủ tịch tại vị quá lâu tại Hải Phòng đã phải rời ghế. Sau hàng loạt những scandal hậu...
Điều ít biết về ông bầu Hoàn 'pháo' - tân Chủ tịch CLB Hải Phòng

Điều ít biết về ông bầu Hoàn 'pháo' - tân Chủ tịch CLB Hải Phòng

Công ty của ông Hoàn 'Pháo' kinh doanh như thế nào?

Công ty của ông Hoàn 'Pháo' kinh doanh như thế nào?

CLB Hải Phòng được đầu tư thêm 10 tỷ đồng mỗi mùa

CLB Hải Phòng được đầu tư thêm 10 tỷ đồng mỗi mùa

CLB Bóng đá Hải Phòng có đơn vị quản lý mới

CLB Bóng đá Hải Phòng có đơn vị quản lý mới

Bàn giao CLB Hải Phòng cho công ty của ông Hoàn 'Pháo'

Bàn giao CLB Hải Phòng cho công ty của ông Hoàn 'Pháo'

Bàn giao CLB Hải Phòng cho công ty của ông Hoàn 'Pháo'

Bàn giao CLB Hải Phòng cho công ty của ông Hoàn 'Pháo'

CLB Hải Phòng 'chia tay' Chủ tịch Trần Mạnh Hùng

CLB Hải Phòng 'chia tay' Chủ tịch Trần Mạnh Hùng

Chủ tịch CLB Hải Phòng rời ghế trước sức ép từ khán giả

Chủ tịch CLB Hải Phòng rời ghế trước sức ép từ khán giả

Người phát hiện ra tài năng Văn Lâm rời ghế quyền lực bóng đá Hải Phòng

Người phát hiện ra tài năng Văn Lâm rời ghế quyền lực bóng đá Hải Phòng

Ông Trần Mạnh Hùng nghỉ làm Chủ tịch CLB Hải Phòng: Bóng đá đất Cảng vui, hay buồn?

Ông Trần Mạnh Hùng nghỉ làm Chủ tịch CLB Hải Phòng: Bóng đá đất Cảng vui, hay buồn?

Ông Trần Mạnh Hùng rời ghế Chủ tịch CLB Hải Phòng

Ông Trần Mạnh Hùng rời ghế Chủ tịch CLB Hải Phòng

Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng chính thức 'mất ghế'

Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng chính thức 'mất ghế'

Ông Trần Mạnh Hùng thôi chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Ông Trần Mạnh Hùng thôi chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Cho thôi chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Cho thôi chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Chức Chủ tịch CLB Hải Phòng 'làm không được thì thay để đội bóng tốt lên'

Chức Chủ tịch CLB Hải Phòng 'làm không được thì thay để đội bóng tốt lên'

Xem xét thay Chủ tịch CLB Hải Phòng

Xem xét thay Chủ tịch CLB Hải Phòng

Người giúp bóng đá Việt Nam tìm được 'viên ngọc quý' sắp nhận trái đắng?

Người giúp bóng đá Việt Nam tìm được 'viên ngọc quý' sắp nhận trái đắng?