Chuột túi opossum ì ạch cõng trên lưng 15 con non trên lưng

Hình ảnh một con chuột túi opossum mẹ bị bắt gặp đang cõng trên lưng 15 con chuột con khiến nhiều người...

Clip: Chuột túi opossum cõng trên lưng 15 con non