Hà Nội: Người đi bộ sang đường kiểu 'giỡn mặt' tử thần

Hà Nội: Người đi bộ sang đường kiểu 'giỡn mặt' tử thần

Cầu đi bộ, vạch sang đường cách 10m, nhưng nhiều người vẫn chọn cách băng qua đầu xe để sang đường, tiềm ẩn...
Giỡn mặt với điện cao thế

Giỡn mặt với điện cao thế