Chiêu trục lợi của nha dịch áp giải tù nhân ở TQ thời xưa

Chiêu trục lợi của nha dịch áp giải tù nhân ở TQ thời xưa

Dưới thời phong kiến ở Trung Quốc, nha dịch áp giải tù nhân được xem là công việc vất vả và bổng lộc ít....
Lý do đằng sau việc nha dịch tranh nhau đi áp giải nữ phạm nhân

Lý do đằng sau việc nha dịch tranh nhau đi áp giải nữ phạm nhân