Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Đồng Nai, Phú Yên

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Đồng Nai, Phú Yên

Các địa phương TP.HCM, Đồng Nai và Phú Yên vừa đồng loạt kiện toàn công tác cán bộ, theo đó công bố và trao...
Sở Tài nguyên - môi trường có thêm một phó giám đốc

Sở Tài nguyên - môi trường có thêm một phó giám đốc