Thi thể nhiễm Covid-19 dạt vào bờ khiến Vanuatu cấm đi lại cả một vùng

Thi thể nhiễm Covid-19 dạt vào bờ khiến Vanuatu cấm đi lại cả một vùng

Vanuatu đã phải áp dụng lệnh cấm đi lại tại vùng đảo lớn nhất, sau khi phát hiện một thi thể dương tính với...
Thi thể dạt vào bờ, cả quốc đảo đóng cửa

Thi thể dạt vào bờ, cả quốc đảo đóng cửa