Xe tăng tương lai của châu Âu mang trọng pháo 'vượt trội T-14 Armata'

Xe tăng tương lai của châu Âu mang trọng pháo 'vượt trội T-14 Armata'

Công ty Nexter của Pháp đã đưa ra khái niệm mới cho một loại pháo chính đầy hứa hẹn nhằm tích hợp trên xe...