Danh sách 13 người được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TPHCM

Danh sách 13 người được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TPHCM

Đứng đầu danh sách là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong 13 người ứng cử, có một người là nữ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu về TP HCM để ứng cử đại biểu Quốc hội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu về TP HCM để ứng cử đại biểu Quốc hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ứng cử ĐBQH ở những địa phương nào?

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ứng cử ĐBQH ở những địa phương nào?

Tướng Võ Trọng Việt được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Tướng Võ Trọng Việt được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Phân bổ 203 người ở khối Trung ương về các địa phương để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Phân bổ 203 người ở khối Trung ương về các địa phương để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại TPHCM

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Trung ương giới thiệu ứng cử địa phương nào?

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ứng cử ĐBQH ở các địa phương nào?

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ứng cử ĐBQH ở các địa phương nào?

Lãnh đạo cấp cao ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương nào?

Lãnh đạo cấp cao ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương nào?

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại TP.HCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại TP.HCM

Thủ tướng Chính phủ ứng cử ĐBQH tại thành phố Cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ ứng cử ĐBQH tại thành phố Cần Thơ

17 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội tại địa phương nào

17 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội tại địa phương nào

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử ĐBQH tại Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử ĐBQH tại Cần Thơ

16 tướng lĩnh Quân đội, Công an ứng cử đại biểu Quốc hội