Cần Thơ truy vết F2 của cán bộ ngân hàng, Kiên Giang sắp xong bệnh viện dã chiến

Cần Thơ truy vết F2 của cán bộ ngân hàng, Kiên Giang sắp xong bệnh viện dã chiến

Một cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ có tiếp xúc gần ca mắc Covid-19 ở Hà Nội * Kiên Giang hoàn thành 90% tiến độ...
Kiên Giang sẵn sàng cho mọi tình huống ứng phó dịch Covid-19

Kiên Giang sẵn sàng cho mọi tình huống ứng phó dịch Covid-19

Kiên Giang diễn tập phòng chống Covid-19

Kiên Giang diễn tập phòng chống Covid-19

Đội phản ứng nhanh BV Chợ Rẫy tiếp tục đến Kiên Giang

Đội phản ứng nhanh BV Chợ Rẫy tiếp tục đến Kiên Giang

Hỗ trợ Kiên Giang hoàn chỉnh phương án bệnh viện dã chiến

Hỗ trợ Kiên Giang hoàn chỉnh phương án bệnh viện dã chiến

Chống dịch xuyên biên giới

Chống dịch xuyên biên giới

Lập loạt bệnh viện dã chiến điều trị covid khu vực Tây Nam Bộ

Lập loạt bệnh viện dã chiến điều trị covid khu vực Tây Nam Bộ

Thiết lập bệnh viện dã chiến tại điểm nóng miền Tây Nam bộ

Thiết lập bệnh viện dã chiến tại điểm nóng miền Tây Nam bộ

Kiên Giang: Gấp rút lập khu điều trị khoảng 70 giường cho bệnh nhân COVID-19 nặng

Kiên Giang: Gấp rút lập khu điều trị khoảng 70 giường cho bệnh nhân COVID-19 nặng

Nữ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy được Forbes Việt Nam vinh danh

Nữ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy được Forbes Việt Nam vinh danh

9 ngày hỗ trợ Kiên Giang chống dịch Covid-19 của bác sĩ BV Chợ Rẫy

9 ngày hỗ trợ Kiên Giang chống dịch Covid-19 của bác sĩ BV Chợ Rẫy

Lập khu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Kiên Giang

Lập khu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Kiên Giang

Kiên Giang chuẩn bị sẵn sàng điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Kiên Giang chuẩn bị sẵn sàng điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Nỗ lực thiết lập 'lá chắn' điều trị bệnh nhân COVID-19 tại vùng biên Hà Tiên- Kiên Giang

Nỗ lực thiết lập 'lá chắn' điều trị bệnh nhân COVID-19 tại vùng biên Hà Tiên- Kiên Giang

Kiên Giang thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường

Kiên Giang thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường

Sẽ diễn tập trước khi đưa BV Dã chiến Hà Tiên vào hoạt động

Sẽ diễn tập trước khi đưa BV Dã chiến Hà Tiên vào hoạt động

Kiên Giang xây dựng kịch bản ứng phó dịch COVID -19 trước kỳ nghỉ lễ

Kiên Giang xây dựng kịch bản ứng phó dịch COVID -19 trước kỳ nghỉ lễ

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nói về xây bệnh viện dã chiến ở Hà Tiên

Kiên Giang chủ động ngăn chặn dịch Covid-19

Kiên Giang chủ động ngăn chặn dịch Covid-19

Xây dựng bệnh viện dã chiến, tăng cường thêm nhiều chốt tuyến sau và trên biển Kiên Giang

Xây dựng bệnh viện dã chiến, tăng cường thêm nhiều chốt tuyến sau và trên biển Kiên Giang

Kiên Giang nâng quy mô bệnh viện dã chiến lên 300-500 giường

Kiên Giang nâng quy mô bệnh viện dã chiến lên 300-500 giường

Hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ở Kiên Giang

Hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ở Kiên Giang

Dịch Covid-19 phức tạp, Kiên Giang tăng quy mô bệnh viện dã chiến

Dịch Covid-19 phức tạp, Kiên Giang tăng quy mô bệnh viện dã chiến

Hỗ trợ tỉnh Kiên Giang phòng, chống dịch Covid-19

Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn cấp chi viện 13 y bác sĩ đến Kiên Giang phòng chống dịch Covid-19

Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn cấp chi viện 13 y bác sĩ đến Kiên Giang phòng chống dịch Covid-19

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tỉnh Kiên Giang xây dựng bệnh viện dã chiến

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tỉnh Kiên Giang xây dựng bệnh viện dã chiến

Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cường 'lá chắn' chống dịch Covid-19 cho Kiên Giang

Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cường 'lá chắn' chống dịch Covid-19 cho Kiên Giang

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho Kiên Giang

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho Kiên Giang