Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Sáng 24-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động...
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm Bệnh viện 108

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm Bệnh viện 108

Bệnh viện 108 nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Bệnh viện 108 nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện T.Ư Quân đội 108

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tổng Bí thư dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

'Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý'

'Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý'

Xứng đáng với truyền thống người lính mang áo blouse trắng

Xứng đáng với truyền thống người lính mang áo blouse trắng

Bệnh viện Quân đội 108 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Bệnh viện Quân đội 108 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ Kỷ niệm 70 năm truyền thống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện 108

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện 108