SƠN LA TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG MÙA KHÔ HANH

SƠN LA TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG MÙA KHÔ HANH

Thưa quý vị và các bạn! Vào thời điểm này, tại các tỉnh vùng cao Tây bắc đang bước vào mùa khô hanh, cũng...
Đồng bào dân tộc Thái tỉnh Sơn La nâng cao ý thức phòng cháy

Đồng bào dân tộc Thái tỉnh Sơn La nâng cao ý thức phòng cháy